Back

การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน (A.T.S. Top Test) ประจำปีการศึกษา 2566

🎉โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
🥇รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายณัฐวรรธน์ แก้วสระคู
🥈รองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปรักษ์เจริญ
🎉ชมเชย
เด็กหญิงปารมี สระแก้ว
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน (A.T.S. Top Test)
ประจำปีการศึกษา 2566
ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) ที่จัดโครงการขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีสนามแข่งขันและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการค่ะ